Skenirajte QR kôd
Usmjerite kameru prema OZZO QR-kodu za skeniranje
Unesite oznaku lokacije
Unesite oznaku lokacije koju vidite pod QR kodom