Zeskanuj kod QR
Skieruj aparat w stronę kodu QR OZZO, aby zeskanować
Wprowadź znacznik lokalizacji
Wprowadź znacznik lokalizacji, który widzisz pod kodem QR